Aranyszáj

Aranyszájú Szent János (344-407) egyháztanító, kiváló igehirdető és Szentírás-magyarázó volt, 6 esztendőn át Konstantinápoly újító szellemű püspöke. Nyelvezetének, gondolatainak tisztasága és gazdagsága miatt tapadt nevéhez a ’khrüszosztomosz’ (aranyszájú) jelző.