Aranybulla

Az Aranybulla szűkebb értelemben a II. András magyar király által az 1222-es székesfehérvári országgyűlésen kiadott, függőpecséttel (tágabb értelemben az aranyból készült pecsétettel) ellátott királyi okirat, amely a magyar nemesség jogait először rögzítette.